Even voorstellen

De videofilmclub Westrand Dilbeek werd opgericht in 1976 onder de benaming Smalfilmclub Westrand Dilbeek vandaar de afkorting SWD. Onder deze afkorting zijn we als club het best gekend in filmkringen.

De oude benaming verwijst naar de beginjaren toen beelden werden vastgelegd op filmpellicule en de vergaderingen plaats hadden in het Ontmoetingscentrum Westrand Dilbeek. Later schakelden we over op video, eerst analoog nu digitaal. Ondertussen verhuisden we en namen onze intrek in het kasteel La Motte te Sint-Ulriks-Kapelle.

Als videoclub behoren we tot de provinciale groepering Bracina (Brabantse Cineasten Amateurs www.bracina.be) die op zijn beurt deel uit maakt van de Vlaamse overkoepelende groepering CVB (Centrum voor Beeldexpressie www.beeldexpressie.be)

Ons aanbod

De videofilmclub heeft als doel kennis over het filmen over te dragen aan de leden opdat men genietbare films zou realiseren. Zo helpen we je bij het maken en verbeteren van je film, zowel je familie- als vakantiefilm als eender welk ander genre.

We leren je hoe je het best videobeelden opneemt en monteert. Uitleg wordt gegeven over het gebruik van live geluid en hoe je achteraf muziek en commentaar toevoegt aan de film. Met raad en daad staan we je bij voor het oplossen van je filmproblemen. Tevens wordt je advies gegeven over de aankoop en het gebruik van materiaal, zowel voor wat betreft je videocamera als voor je montageprogramma.

Onze club staat open voor iedereen, zowel beginners als gevorderden, zowel vrouwen als mannen, zowel jong als oud. Iedereen is welkom.